Εγγραφή μελών

Δικαιολογητικά εγγραφής

Ονοματεπώνυμο
Email
Κωδικός
Πόλη
Δρόμος
Αριθμός τηλεφώνου
εγγραφείτε
Όλα τα μέλη που θέλουν να ενταχθούν στον σύνδεσμο θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Εγγραφής / Δελτίο Μέλους (συμπλήρωση εντύπων Ελληνικά & Αγγλικά)

 • Σύντομη περιγραφή δραστηριότητας για αναφορά στο site του Συνδέσμου (Ελληνικά & Αγγλικά σε μία σειρά)

 • Αντίγραφο Καταστατικού πρώτη σελίδα καθώς και την σελίδα που αναφέρεται ο σκοπός της εταιρείας

 • ΦΕΚ Σύστασης

 • Τελευταίο Ισολογισμό της εταιρείας

 • Σχετικά πτυχία / άδειες

 • Ενδεικτικό πίνακα περιβαλλοντικών έργων • Την Αίτηση Εγγραφής Μέλους καθώς και το Δελτίο Μέλους θα τα βρείτε παρακάτω
  Αίτηση Εγγραφής Μέλους
  Δελτίο Μέλους
  Πίσω

  Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

  Εγγραφείτε