Σκοπός

Οι κύριοι στόχοι- σκοποί του Συνδέσμου είναι

- Η έναρξη, διαφύλαξη, υποστήριξη, προαγωγή αλλά και υπεράσπιση των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών
- Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
- Η παρέμβασή του σε θέματα που αφορούν τα μέλη του και η επιδίωξη της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές.
- Η προβολή και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλου του φάσματος προστασίας Περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προς τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η προώθηση ενεργειών για την βελτίωση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων των μελών του συνδέσμου με διοργάνωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, έκδοση υποστηρικτικού υλικού κλπ.
- Η διαρκής ενημέρωση των μελών σε θέματα ενδιαφερόντων τους (νομοθεσίας τεχνολογίας, οικονομίας).
- Η συλλογική εκπροσώπηση των απόψεων των μελών του Συνδέσμου απέναντι σε δημόσιες αρχές του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.
- Η συνεργασία με ομοειδείς συνδέσμους και ενώσεις Ελλάδος και Ευρώπης.
- Η γενικότερη συμβολή σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας περιβάλλοντος.
- Η βράβευση Ελληνικών εταιρειών και φορέων του Δημοσίου που διακρίθηκαν για τις καινοτόμες ιδέες τους και για την προσήλωσή τους στην αειφόρο ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κυκλική οικονομία μέσω του θεσμού "Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των "Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον".
Πίσω

Για να λαμβάνετε τα τελευταία μας νέα στο email σας

Εγγραφείτε