X

8η Πανελλήνια Σύνοδος Φο.Δ.Σ.Α - Συμπεράσματα - Παρουσιάσεις

Δ/νση:

Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου

Τ.Κ. 32200    ΘΗΒΑ

Τηλ.:

22620 24651

Fax:

22620 24631

e-mail:

dyfodisa@otenet.gr

 

 

 

 

8η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ Φο.Δ.Σ.Α
 

Σύρος, 4 & 5 Ιουλίου 2014

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΨΗΦΙΣΜΑ

 

 Στις 4 & 5 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 8η Πανελλήνια Σύνοδος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Φο.Δ.Σ.Α στη Σύρο, με τη συμμετοχή των Φο.Δ.Σ.Α, του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠ.ΕΣ., του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ, στελεχών των συναρμόδιων Υπουργείων, και λοιπών Φορέων αλλά και εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Τίτλος της Συνόδου ήταν «Οι ΦοΔΣΑ και τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη νέα προγραμματική περίοδο».

Σε συνέχεια των τοποθετήσεων των εισηγητών και των συμμετεχόντων, τις θέσεις που αναλύθηκαν και την ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της Συνόδου, οι Φο.Δ.Σ.Α προτείνουν την άμεση ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που θα λύνει οριστικά τα θέματα της νομικής μορφής και του μεγέθους των νέων Φο.Δ.Σ.Α, την ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α σε αυτούς καθώς και επιμέρους προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία τους.


Επίσης η ορθή κατεύθυνση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να αποτελέσει για τους Φο.Δ.Σ.Α. το εργαλείο εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας μας υλοποιώντας τους στόχους και τις δεσμεύσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία καθώς και ο Εθνικός και οι επιμέρους Περιφερειακοί σχεδιασμοί για τα απόβλητα.


Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη στελέχωση των Φο.Δ.Σ.Α με μόνιμο προσωπικό, στην οικονομική τους αυτοτέλεια και στην ορθή λειτουργία και παρακολούθηση των έργων.


Επίσης θα πρέπει να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Φο.Δ.Σ.Α όπως φορολογικά, μεταβιβάσεων, απαλλοτριώσεων κ.α, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους.


Κριτήριο για την νομική μορφή και το μέγεθος των Φο.Δ.Σ.Α. θα πρέπει να είναι η λειτουργικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες επιτυχημένες πρακτικές, η οικονομική ευρωστία τους και η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους σε όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.


Η κατασκευή και λειτουργία τόσο των νέων έργων όσο και των υπαρχόντων θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και
θα  αποτελέσουν το βασικό μοχλό ανάπτυξης στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας.


Ειδικότερα τονίσθηκε η ανάγκη για άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από τους Φο.Δ.Σ.Α για την εκπόνηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και εκτροπής των οργανικών απορριμμάτων (βιοαποβλήτων), στα πλαίσια των στόχων που έχουν τεθεί από το ΥΠΕΚΑ και των δρομολογημένων δράσεων επίτευξης του στόχου εκτροπής των βιοαποδομήσιμων.


Τέλος η ολοκλήρωση τόσο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όσο και η άμεση αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συγχρηματοδότηση την νέα προγραμματική περίοδο, όπως έχει τεθεί στα πλαίσια των προϋποθέσεων (αιρεσιμοτήτων) που θέτει το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ).


Η παρούσα κατάσταση δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις ενώ απαιτείται άμεσα να αναληφθούν από τη πολιτεία και τους εμπλεκόμενους φορείς πρωτοβουλίες ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση, να διασφαλιστεί η απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση και να δοθούν οριστικές λύσεις στο προβλήματα των Φο.Δ.Σ.Α.


Ειδικότερα για το μείζον ζήτημα της μη επιλεξιμότητας του Φ.Π.Α για τους Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ εκδόθηκε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:


“Η μη χρηματοδότηση (επιλεξιμότητα) του Φ.Π.Α. για τα έργα και τις προμήθειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τους Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή του Ν.Π.Ι.Δ. έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση στην εκτέλεση των έργων και προμήθειας εξοπλισμού.


Η διάκριση σε Φο.Δ.Σ.Α δύο ταχυτήτων και η επιλεκτική χρηματοδότηση μιας εκ’ των δύο μορφών, αυτήν του Ν.Π.Δ.Δ., δημιουργεί όχι μόνο μια άνιση μεταχείριση μεταξύ των Φο.Δ.Σ.Α που άσχετα με τη νομική μορφή επιτελούν το ίδιο ακριβώς έργο, αλλά είναι και παράνομη σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.


Ζητούμε από την πολιτεία και ειδικότερα από τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην απαιτούμενη ρύθμιση για την χρηματοδότηση, επιλεξιμότητα ή απαλλαγή του Φ.Π.Α των έργων και προμηθειών διαχείρισης απορριμμάτων προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωσή τους και να μην τεθούν σε κίνδυνο, ενόψει και των επικείμενων προστίμων από την Ε.Ε.”


Το Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α. θα συνεχίσει να αναδεικνύει και να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις προς την Πολιτεία σε όλα τα θέματα που απασχολούν τη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α. αλλά και γενικότερα τη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας.

 
Η ολομέλεια των Φο.Δ.Σ.Α εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις στην προαναφερόμενη κατεύθυνση.

 

Τα συμπεράσματα και το ψήφισμα της 8ης Πανελλήνιας Συνόδου των Φο.Δ.Σ.Α να κοινοποιηθούν στο σύνολο των εμπλεκομένων Υπουργείων, τη Βουλή των Ελλήνων, τα Κόμματα, την Κ.Ε.Δ.Ε και τους Φορείς από τους οποίους ζητάμε να συμβάλουν στην επίλυση των προαναφερόμενων κατευθύνσεων.

Τα συμπεράσματα και το ψήφισμα να δοθούν στην δημοσιότητα.

 

Σύρος: 05/07/2014

   

 

Παρουσιάσεις 8ης Πανελλήνιας Συνόδου ΦοΔΣΑ
Φωτογραφίες 8ης Πανελλήνιας Συνόδου ΦοΔΣΑ 4 & 5-7-2014