X

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2021 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΜΑΪΟΣ 2021 έως ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Παρεμβάσεις

12/05/2021

Συνάντηση με Υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα για την κοινοποίηση των θέσεων του συνδέσμου. Κοινοποίηση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα.

10/06/2021

Αποστολή θέσεων ΠΑΣΕΠΠΕ στην ανοιχτή δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου σχεδίου νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες συναφείς διατάξεις»

16/07/2021

Αποστολή θέσεων ΠΑΣΕΠΠΕ στην ανοιχτή δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου σχεδίου νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες συναφείς διατάξεις».

22/08/2021

Αποστολή αιτήματος συνάντησης και επικοινωνία με την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη και κοινοποίηση των θέσεων του ΠΑΣΕΠΠΕ με θέμα “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”

22/11/2021

Παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΕΠΠΕ στη βραδιά του Ερευνητή 2021

29/10/2021

Απόκτηση σημείου επαφής για το έργο LiFePRohiBIT

1/06/2022

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα δασών Κωνσταντίνο Αραβώση με θέμα τα “Ζητήματα προστασίας Περιβάλλοντος”

21/10/2022

Υποβολή σχολίων ΠΑΣΕΠΠΕ στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση επί  της Τροποποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

21/04/2023

Αποστολή σχολίων ΠΑΣΕΠΠΕ στη διαβούλευσηγια την ανάλυση της αγοράς διάθεσης παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων ή/και υπολειμμάτων ΑΣΑ

Συναντήσεις εργασίας

13/04/2021

Συνάντηση εργασίας της Προέδρου της μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, κας Δ. Αυγερινοπούλου με εκπροσώπους του Δ.Σ. ΠΑΣΕΠΠΕ

12/05/2021

Συνάντηση Εργασίας του Υπουργού Περιβάλλοντος, κου Κωνσταντίνου Σκρέκα με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕΠΠΕ 

20/06/2022

Συνάντηση Εργασίας του Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης αποβλήτων κου Γραφάκου Μ., με εκπροσώπους του Δ.Σ. ΠΑΣΕΠΠΕ

Συμμετοχές σε οργανισμούς

FEAD “European Federation of Waste Management and Environmental Services”

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τη Διαχείριση Αποβλήτων και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος “European Federation of Waste Management and Environmental Services”  FEAD (www.fead.be)

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.   

Τα Μέλη του ΠΑΣΕΠΠΕ ενημερώνονται διαμέσου της ιστοσελίδας του Συνδέσμου και μέσω ενημερωτικών email, σχετικά με τη διαχείριση των ως άνω θεμάτων από τη FEAD, οι απόψεις και οι παρεμβάσεις της οποίας λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση των διαφόρων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του ΠΑΣΕΠΠΕ είναι η ενδυνάμωση της επικοινωνίας με φορείς και εκπροσώπους της FEAD, ώστε να υπάρξει διάχυση για τεχνολογίες και διαδικασίες στην επεξεργασία των αποβλήτων που εφαρμόζονται στις χώρες-μέλη της ΕΕ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού υπεύθυνος ήταν ο επιστημονικός σύμβουλος μέλος ΔΣ Ηλίας Αβραμίκος.

ΣΕΒ  “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ”

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών “ΣΕΒ” (www.sev.org.gr)

Μέσα από την συμμετοχή του στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης με άλλους φορείς ενώ ταυτόχρονα αποκτά πρόσβαση στην άμεση πληροφόρηση καθώς επίσης και δυνατότητα παρέμβασης στην διαμόρφωση θέσεων για την οικονομία, την βιομηχανία την καινοτομία, την βιώσιμη ανάπτυξη και γενικότερα για τις νέες εξελίξεις του κλάδου.

Συμμετοχές σε Συνέδρια – Ημερίδες – Επιχειρηματικές αποστολές

5/10/2021

Εκπροσώπηση ΠΑΣΕΠΠΕ από τους Κ. Γκολιόπουλο, Χ. Χαραλαμπίδη, Η. Αβραμίκο στο GREENTECH SYMPOSIUM 2021. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του GreenTech Symposium, με θέμα “Environmental economy and sustainable growth. The role of private sector”. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και Επιστημονικού Υπεύθυνου του GreenTech Symposium, κυρίου Αραβώση Κωνσταντίνου, οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν παράλληλα τις προτάσεις τους για την βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών και ενεργοποίησης και συμμετοχής ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος.

1/11/2021

Συνέδριο για την κυκλική ποικονομία και συγκεκριμένα στο Δήμο Σπάρτης σε συνεργασία με τη NoWaste21 στα πλαίσια της εργασίας με το πράσινο ταμείο

“Ολοκληρωμένες Δράσεις για κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα στο Δήμο Σπάρτης”. Εκπροσώπιση του ΠΑΣΕΠΠΕ απο τον πρόεδρο και συντονιστή του έργου, Κωνσταντίνο Γκολιόπουλο.

17/06/2022

Εκπροσώπηση ΠΑΣΕΠΠΕ στο Διεθνές συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων CORFU 2022

28&

29/09/2022

Συμμετοχή και εκπροσώπηση στο 7o επιστημονικό συνέδριο ΕΕΔΣΑ με θέμα “Επιτάχυνση της Μετάβασης στην κυκλική οικονομία- Ευκαιρίες και Κύνδινοι” υπο την αιγίδα του ΥΠΕΝ και της ΕΝΠΕ.

2021&2022

Επίσημη υποστήριξη των εκθέσεων ECOMONDO KEY ENERGY 2021 & 2022, κατόπιν αιτήματος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μέσω προβολής τους στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

5/10/2021

Διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο του GreenTech Symposium με θέμα "Environmental economy and sustainable growth. The role of private sector" με προσκεκλημένους ομιλητές τους: Κωνσταντίνο Γκολιόπουλο CEO at goliopoulos SA  και πρόεδρος του ΔΣ  ΠΑΣΕΠΠΕ, Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη,  Investments & Business Development Manager ΤERNA ENERGY και Ηλία Αβραμίκο International Services Director, Polyeco Group και επιστημονικός σύμβουλος στο ΔΣ ΠΑΣΕΠΠΕ.

1/11/2021

Συνέδριο/Ημερίδα για την κυκλική ποικονομία και συγκεκριμένα στο Δήμο Σπάρτης σε συνεργασία με τη NoWaste21 στα πλαίσια της εργασίας με το πράσινο ταμείο“Ολοκληρωμένες Δράσεις για κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα στο Δήμο Σπάρτης”.

23/02/2022

Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης κοπής πίτας ΠΑΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με την ΕΕΔΣΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, Διαδικτυακά λόγω ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

21/03/2023

Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης κοπής πίτας ΠΑΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με την ΕΕΔΣΑ, στο Καποδιστριακό Εστιατόριο Αθηνών.

Χρηματοδοτούμενα προγραάμματα

Πράσινο Ταμείο

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία NoWaste21, με την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης,  κατέθεσε τον Φεβρουάριο του 2020, πρόταση με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»  για χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο μέτρο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» στον άξονα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019».

Η πρόταση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. 

Προγραμμα GAEA

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με τη mantis και με άλλους φορείς όπως το ΕΜΠ ανέλαβαν να καταθέσουν πρόταση έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με θέμα “φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2022” το έργο σε πρώτη φάση δεν εγγρίθηκε όμως μετά την πάροδο ενός έτους προέκυψε νέο ευρωπαϊκό κονδύλιο και η πρόταση των φορέων έγινε τελικα δεκτή. Η υποβολή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του θεσμού Horizon Europe και είναι ακόμα εν εξελίξει.

Νέα Μέλη

Ο Σύνδεσμος ενισχύθηκε με την εγγραφή 7 νέων μελών.